Ranking Taekwon

# Pontos Nome Level Max. Mapa
1 4 SuB ZerO Mata SinX
[ Dream Team ]
255 / 50 prontera
Online
2 3 Kurosauwa 255 / 50 prt_in
Online
3 2 Malvadeza 255 / 50 prontera
Online
4 1 TheTKFox 255 / 50 ayothaya
Online
5 1 x TK x 255 / 50 prontera
Online
6 1 Sun Tzu 255 / 50 prontera
Online
7 1 Lindomar
[ Aulas ]
255 / 50 prontera
Online